27 de novembre de 2006

La collita del arròs (Rice harvesting)

La collita de l'arròs va tenir lloc el dissabte dia 30 d'octubre. El color de l'arròs suaument havia anat canviat del verd brillant al un to groguenc. Aleshores tota la comunitat (unes 60 persones) varem repartir-nos pels nostres arrossars armats amb una falç o un trosset de corda. Uns tallaven feixos de tijes que els altres lligaven ben fort. Els feixos es penjaven més tard en "penjadors" fets de bambú per tal que l'arrós s'assequés.

Rice harvesting took place saturday 30th october. The color of the rice had been mildly from a brilliant green to yellow. Then all the community members (about 60 people) were distributed among our paddy fields with a sickle or a piece of rope. Some people cut bundles of stems while the others tied them strongly. Later on the rice was dried by hanging the bundles.

Arròs expectant
Expecting rice

Collint l'arròs
Rice harvesting


No és fàcil ser pagès!
Being a farmer is not easy!

Fent un descans
Taking a break

Bona feina!
God Job!

Assecant l'arròs
Rice drying

Després de la pluja
After the rain

All: Nishinasuno, Japan, 09/06

Perdoneu per la pobra explicació. Ser pagesa no es fàcil (ni senzill). Es nota oi?
Sorry about the por explanation. Being a farmer is not easy. It's obvious, ne?

Listening: Cechomor - Promeny (transformations)

24 de novembre de 2006

ARI bits

Jo anava gairebé sempre amb la bossa la cámara penjada de l'espatlla. A vegades me la deixava a l'estable de les vaques i remugava entre dents mentre l'anava a recollir. Altres estava treballant a la cuina i em quedava astorada mirant el cel mentre netejava l'arrós, especialment quan sortia el sol després del pas d'un "taifun". Aquestes fotos les vaig fer entre la cuina i el "farm shop".

I used to carry around my camera. Sometimes I would forget it in the cowshed and I grumble while going to take it back. Other times I was working in the kitchen and kept staring at the sky while washing rice, specially when the sun came after a "taifun". This photos were taken in the kitchen and the farm shop.

Els nostres llocs
Our seats

"Massa truites?"
"Too many omelettes?"


Pau de mitja tarda
Afternoon peace

La cuina és un lloc molt bulliciós durant el matí. Després de dinar arriba l'hora de la tranquilitat, el moment d'enfrontar-se a la pila de vegetals de la collita matinal que cal rentar i guardar, escoltant el "beautiful day".

Kitchen is a very noisy place in the morning. After lunch it becomes calmer, and the time comes to deal with the pile of vegetals from the harvest, which must be washed and kept, listening to "beautiful day".

Vitamines
Vitamins


A qui col·loqués la foto aquí, gràcies.
To that who put the picture here, thanks.

All: Nishinasuno, Japan, 09-10/06


Listening: Ishimine Satoko - Hana

19 de novembre de 2006

Frases lapidaries II"A hungry man is an angry man"
Charles, Nishinasuno, Japan 09/06

Listening: The best is yet to come

15 de novembre de 2006

Irashaimase!

Dia lluminós a Nishinasuno, encara més bonic després d'uns dies de taifun i pluja torrencial. Jo i una cámara compacta (de les de la comunió) amb format panorámic. Quina pau!

Bright day in Nishinasuno, even more beautiful after some days of taifun and rain. Me and a compact camera with panoramic size. So peaceful!

Koinonia


Manna House


Cami d'entrada al Asian Rural Institute
Entrance way to Asian Rural Institute


Raconet dels fumadors al balcó de Koinonia
Smokers small corner on Koinonia's veranda


Camí vora la bassa dels peixos
Path next to the fish pond
All images Nishinasuno, Japan, 10/06

Listening: U2 - Beautiful day

3 de novembre de 2006

Inspiration

Sense títol
Untittled
Nishinasuno, 10/06

Sense títol
Untittled
Nishinasuno, 10/06

Sense títol
Untittled
Nishinasuno, 10/06
Sense títol
Untittled
Nishinasuno, 10/06

Listening : John Lennon - Imagine

Llicencia de Creative Commons

Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.