23 de juny de 2008

Històries del tacte / Stories of tact III

Alex


Sebes & Sabji


Anna


Anna


Pia


Listening: Kate Nash - Foundations

Històries del tacte / Stories of tact II

Cristina


Marc


Pia


Rosa

Listening: Radiohead - Jigsaw falling into place

Històries del tacte / Stories of touch I

Italo Calvino té un conte anomenat "La Espiral". La lectura d'aquest relat va ser el punt de partida per a un treball per al IEFC. La materialització del treball van ser una sèrie de fotografies al voltant del tacte i una revista que vàrem maquetar amb les imatges disparades. Si voleu veure la revista en tot detall amplieu les imatges següents. A més de veure les imatges podreu llegir la introducció redactada per a la presentació així com la reflexió posterior final.

Moltes gràcies a tots els que vau tenir la santa paciència d'aguantar la meva falera, em vau idees i em vau fer de model per a poder retratar els vostres moments tàctils. Disculpes als que al final no vàreu sortir a la maquetació de la revista.

Es un projecte ara mateix pausat, no acabat. Encara queda molt per veure, tocar i sentir.

Italo Calvino wrote a short tale named "The Spiral". The reading of this text was the starting point of a project for the IEFC. The result of the project were a series of pictures around the concept of touch and a magazine that we designed with these images. If you want to see the magazine just click on the above images. You won't be able to understand the texts on it because they are in catalan, sorry about this.
Thanks a lot to all those who were pacient enough to bear my enthusiasm, gave me ideas and posed so I could photograph your tactile moments. My excuses to all those whose picture is not in the final layout of the magazine.

This is a project paused, not yet stopped. There is still a lot to see, touch and feel.

Listening: Tribalistas - Ja sei namorar

Llicencia de Creative Commons

Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.