5 de novembre de 2011

La Fàbrica

Un diumenge qualsevol...
All: Terrassa, Barcelona; 04/2011


Listening: Explosions in the Sky - Your hand in mine

Indignats II

Segona part de la serie de fotografies fetes a la Plaça Catalunya durant la primavera de 2011.

Second part of the series of photographs taken at Plaça Catalunya during spring of 2011.
All: Plaça Catalunya, Barcelona; May 2011


Listening:
Leonard Cohen - Suzanne

Llicencia de Creative Commons

Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.